RECORDATORI IMPORTANT

Volem recordar a tots els pares i jugadors que es totalment imprescindible haver passat la revissió mèdica, a aquells que els correspon passar-la, haver pagat la mutualitat a la web del Portal del Federat, i haver pagat la quota del 50% del club.

Aquells que no hagin realitzat tots els tràmits no els serà possible començar a jugar.

Moltes gràcies.