MUTUALITAT FEDERATIVAMutualitat 2017 - 2018

Volem recordar-vos que per poder tramitar la llicència de la nova temporada es imprescindible haver fet els dos pagaments de la mutualitat.

Aquests pagaments s'han de fer directament al portal del federat, accedint amb el número de fitxa i el password corresponent.

La web del portal del federat és: https://www.futbol.cat/

Moltes gràcies.

El Club