INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE RENOVACIO TEMPORADA 2019/2020