PROTOCOL COVID-19


Benvolguts amics.

Us informem a continuació de les mesures que caldrà prendre aquesta temporada per tal de complir amb el protocol de funcionament provocat pel Covid-19.

○ El primer dia d'accés s'ha de portar a la bossa el document signat que s'adjunta aquí. Sense aquest document no podran entrar.

○ Cada dia es farà un control de temperatura a cadascun dels nens a l'entrada del camp. Sense aquesta mesura no podran accedir al recinte. Si el resultat fos positiu, no podran accedir al recinte.

 Han de venir canviats de casa obligatòriament. No es podran utilitzar els vestidors per canviar-se, ni les dutxes. Sí que serà possible fer servir els WC. 

○ Han de portar la seva ampolla d'aigua per omplir al camp. No se'ls permetrà beure d'accessos públics (si omplir la seva ampolla).

 És obligatori portar la mascareta posada en el moment d'accedir i sortir de les instal·lacions. Durant l'entrenament se les podran treure.

 És obligatori portar gel hidroalcohòlic a la motxilla. A les instal·lacions hi haurà estris adaptats però millor que tinguin el seu propi gel.

 Els tutors/res legals o acompanyants no podran accedir al recinte de les instal·lacions sense el degut control o autorització del director esportiu.


És molt important seguir aquestes mesures. 

També cal estar alerta del que es vagi informant en les xarxes socials, web i grups de Whatsapp del club per estar permanentment informats. 

Si teniu cap dubte, ens podeu contactar pels mitjans habituals.

Assegurem entre tots que no hi hagi cap contagi!!! 💪💪

 

El Club